Osobní údaje

Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas spolku FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z.s., se sídlem: Přerov IV-Kozlovice 215, 750 02 Přerov, IČ: 47999152, zapsané ve spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. L 465 (dále jen „Správce“), aby zpracovával tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailová adresa

Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení Vaši objednávky podané prostřednictvím kontaktního formuláře. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení žádosti dle Vaší objednávky.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje spolku FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z.s.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Spolek FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z.s., jakožto správce osobních údajů, které mu jsou na základě objednávky klienta poskytnuty, tyto zpracovává v souladu s právními předpisy. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.